Отдавам под наем имот с обща площ 1400 кв.м, находящ се в гр.Сандански. Имотът се състои от производствено хале, административна сграда и складови помещения. Имотът има изградени всички комуникации/ток,вода/. В имота има възможност за изграждане на ФВЕЦ.